3 sale operacyjne, 9 miejsc intensywnej terapii

Dobiegają końca najważniejsze prace budowlane i konstrukcyjne przy szybie windy, która obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje szpitala; od poziomu gruntu do czwartego piętra. Nowoczesna winda znacznie usprawni przewóz pacjentów między oddziałami oraz pozostały transport medyczny. Winda jest jedynie częścią planowej rozbudowy i modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT), który – po zakończeniu prac – wraz z Blokiem Operacyjnym zajmą całe drugie piętro w budynku A. Piętro jest już przygotowane do budowy m.in. sal przeznaczonych dla pacjentów wymagających intensywnej terapii medycznej, trzech sal operacyjnych, izolatki, sali wybudzeń, łazienek, gabinetów zabiegowych i reszty niezbędnej infrastruktury szpitalnej. Większość instalacji: wentylacja, przewody klimatyzacyjne, sieć rozprowadzająca gazy medyczne już zostały wykonane. Oczyszczone ze starych warstw tynków i posadzek przestrzenie, przygotowywane są do montażu nowych ścian.

Łącznie z zakupem nowoczesnego wyposażenie, dostosowanie OAiIT i Bloku Operacyjnego do najwyższych standardów medycznych kosztować będzie 8 mln. zł. Koniec prac zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. Nowy Blok Operacyjny wraz z zastosowaniem najnowocześniejszych systemów medycznych znacząco zwiększy bezpieczeństwo pacjentów poddawanych interwencji chirurgicznej, jak i w trakcie całej opieki okołooperacyjnej. Pozwoli również rozszerzyć zakres wykonywanych zabiegów.