Nowatorskie zabiegi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Zespół lekarzy Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej pod kierownictwem dr n. med. Mirosława Kuleja odnosi spektakularne sukcesy terapeutyczne i wciąż poszerza zakres działalności. Na szczególną uwagę zasługują zabiegi endoprotezoplastyki trzech głównych stawów: biodrowego, kolanowego oraz barkowego. „Naprawa” barku, to nowy zabieg wykonywany przez zespół doktora Kuleja. Na oddział przyjmowani są pacjenci u których zdiagnozowano stany zwyrodnieniowe oraz osoby z uszkodzeniami narządów ruchu w wyniku urazów, wypadków np. komunikacyjnych.

Dr n. med. Mirosław Kulej – Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej –
„ Na szczególną uwagę zasługuje endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa w obrębie stawu kolanowego. Zaletą tego zabiegu jest zachowanie u osoby operowanej jej własnego aparatu więzadłowego. Usuwamy jedynie przedział zniszczony. Takie są światowe tendencje, aby całkowitą endoprotezoplastykę zastępować zabiegami, które odbierają pacjentowi jak najmniejszą część własnego stawu. Efektem jest zachowanie świetniej, naturalnej stabilności operowanego stawu. Warunkiem kwalifikującym do zabiegu jest wczesne rozpoznanie i jak najszybsze przeprowadzenie operacji. Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani, muszą być traktowani priorytetowo, ponieważ wskazania do tego nieinwazyjnego zabiegu zanikają wraz z upływem czasu.”
Zabiegi wykonywane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

Kontakt: gabinet lekarski – tel. 75 738 01 41, gabinet pielęgniarki oddziałowej – tel. 75 738 01 40.