Oddział Pediatryczny wznowił działalność

Po prawie rocznej przerwie Oddział Pediatryczny przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wznowił działalność. Obecnie oddział jest w stanie przyjąć 15 pacjentów, jednak w razie potrzeby istnieje możliwość hospitalizacji większej liczby dzieci.

Od 16 marca 2020 roku pediatria w Bolesławcu de facto nie istniała. Oddział – po przekształceniu szpitala w jednoimienną placówkę zakaźną – zajęli pacjenci zakażeni  koronawirusem. Po uruchomieniu zakaźnego szpitala modułowego, dyrektor ZOZ zadecydował o przystąpieniu do natychmiastowego remontu i modernizacji pediatrii, aby chore dzieci nie musiały być wożone do szpitali w ościennych powiatach.

Trwa doposażanie oddziału w aparaturę przeznaczoną do szybkiej diagnostyki m.in. gazometr – aparat do pomiarów parametrów krytycznych krwi (zawartości tlenu w krwi) i CRP (odczynu wskazującego na toczący się w organizmie stan zapalny), kardiomonitory, defibrylatory, pompy do podawania leków i płynów, szybkie testy do badania np. parametrów krwi i moczu. Na prace modernizacyjne i zakupy sprzętu przeznaczono 600 tys. zł.

Nową kierownik oddziału została Aleksandra Kopczyńska – specjalizująca się w pediatrii i neonatologii. Do zespołu dołączyło dwóch pediatrów i rezydent.

Wyłączenie oddziału z działalności, a następnie wznowienie pracy wymusiło wiele zmian. Oddział podzielony jest na dwie części: tzw. czystą i brudną. W strefie „brudnej” – przed przyjęciem do szpitala – dzieci wraz z opiekunami czekają na wyniki testów na obecność koronawirusa. Jeżeli testy potwierdzą zakażenie, pacjenci trafią do wydzielonej sali, zabezpieczonej śluzą. Jedynie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenci przenoszeni będą na oddział zakaźny.

Co ważne, w trakcie całego procesu leczenia z dzieckiem będzie mógł przebywać niezmiennie jeden opiekun. Odwiedziny w dobie pandemii oczywiście są wykluczone. Dla rodziców szpital kupił nowe łóżka, aby w tych trudnych chwilach mogli wypocząć w godnych warunkach.