Pediatria działa bez zakłóceń – w planach rozwój szybkiej, nowoczesnej diagnostyki

Oddział Pediatryczny przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu funkcjonuje bez komplikacji. Oprócz codziennej troski o małych pacjentów, oddział rozwija się i pozyskuje nowoczesne sprzęty medyczne. Mimo pełnej obsady lekarzy pediatrów i neonatologów oraz doświadczonego personelu pielęgniarskiego, wciąż poszukiwani są specjaliści, którzy chcieliby związać się z bolesławiecką pediatrią na stałe, lub jako konsultanci.

Szybka diagnostyka na nowoczesnym sprzęcie, błyskawiczne wytyczenie ścieżki leczenia w Bolesławcu, bez konieczności transportowania dzieci do specjalistycznych ośrodków – to priorytety na najbliższą przyszłość. – Do pediatry trafiają głównie dzieci z nagłymi, ostrymi infekcjami o ciężkim przebiegu – mówi Aleksandra Kopczyńska Kierownik Oddziału Pediatrycznego. – Druga grupa, to dzieci chore przewlekle, wymagające specjalistycznej, często bardzo skomplikowanej diagnostyki. Dziecko jest szczególnym pacjentem. Z maluchem nie sposób przeprowadzić wiarygodnego wywiadu lekarskiego. Polegamy na tym, co mówią często przerażeni rodzice. A my już na izbie przyjęć musimy jak najwięcej wiedzieć o stanie dziecka.
Ze względu  na rodzaj schorzenia i stopień jego zaawansowania, wiele dzieci wymaga leczenia w ośrodkach klinicznych.

Coraz częściej diagnozowany jest PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny u dzieci po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Jego przyczyną jest reakcja immunologiczna (odpowiedź układu odpornościowego) na COVID-19,  pojawiająca się po 2-4 tygodniach od zakażenia; również tego bezobjawowego. Choroba przypomina infekcje, nie jest jednak zakaźna a objawy mogą być związane z wieloma układami, m.in. krążenia, pokarmowym, nerwowym.

Na bolesławiecką pediatrię trafiają również dzieci w bardzo ciężkich stanach m.in. z  sepsą, ostrą białaczką, kamicą nerkową, zaostrzoną cukrzycą czy małopłytkowością. – Niedawno trafił do nas pacjent  z niedrożnością przewodu pokarmowego. Był to stan bezpośrednio zagrażający życiu – mówi Aleksandra Kopczyńska.
Ze względu na choroby współistniejące i  zły stan dziecka, natychmiast po diagnozie  zostało ono przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Warszawy.

Ze względu na trwającą od ponad roku pandemię dostęp dzieci do pediatry jest znacznie utrudniony. W przychodniach opóźnione lub odraczane są okresowe bilanse zdrowia i szczepienia. W związku z tym dzieci są badane przez lekarza rzadziej a wykrywanie i diagnostyka niepokojących objawów u dzieci rozpoczynana jest z opóźnieniem.
– W związku z trudnym dostępem do pediatrów, nasz oddział zamierza wprowadzić program badań diagnostycznych  dla najmłodszych – mówi Aleksandra Kopczyńska. – Każdy rodzic, który jest zaniepokojony  stanem zdrowia swojego dziecka, będzie mógł zgłosić się z nim do szpitala. W ramach jedno lub kilkudniowej hospitalizacji wykonamy diagnostykę pediatryczną i pakiet badań potrzebny do postawienia diagnozy. Żadne skierowanie nie będzie wymagane, jedynie telefoniczna rejestracja.

Szczegóły podamy Państwu w najbliższym czasie.