Zapraszamy do rejestracji na “Wyjazdowe Posiedzenie Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich w Bolesławcu”

Wyjazdowe Posiedzenie Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich odbędzie się 11 czerwca 2022 r. w Bolesławcu. Żeby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny poniżej.

Przejdź do formularza

Program:

10.00 WARSZTATY LAPAROSKOPOWE NA SYMULATORACH LAPARO SIMULATORS (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISY W FORMULARZU ZGŁOSZENIA UCZESTNISTWA) dr n. med. Wojciech Hap,
lek. Kacper Janiszewski
13.00 OTWARCIE POSIEDZENIA dr hab. n. med. Paweł Domosławski,
dr n. med. Wojciech Hap
13.10 PREZENTACJA SZPITALA – DYREKTOR SZPITALA ŚW. ŁUKASZA mgr inż. Kamil Barczyk
13.25 PREZENTACJA ODDZIAŁU I HISTORIA CHIRURGII W BOLESŁAWCU dr n. med. Wojciech Hap,
lek. Ewa Wizgird
13.35 ENDOSKOPOWA HERNIOPLASTYKA SPOSOBEM TEP I TAPP –
WYBÓR METODY OPERACYJNEJ
lek. Kacper Janiszewski,
dr n. med. Wojciech Hap
14.00 POWIKŁANIA ENDOSKOPOWYCH OPERACJI PRZEPUKLIN lek. Artem Salivonchyk
14.15 ALTERNATYWNE METODY PLASTYKI PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH lek. Sylwia Olczyk
14.30 – DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA
14.50 LAPAROSKOPOWA FUNDOPLIKACJA SP. NISSENA dr n. med. Wojciech Hap
15.00 OPIS PRZYPADKU: OLBRZYMI GIST ŻOŁĄDKA W PRZEPUKLINIE
ROZWORU PRZEŁYKOWEGO
dr n. med. Wojciech Hap
15.10 OPIS PRZYPADKU: LECZENIE OWRZODZENIA ŻYLNEGO PODUDZIA lek. Mirosław Rozenbajgier
15.20 ZIELEŃ INDOCYJANINOWA (ICG) W LAPAROSKOPOWEJ
CHIRURGII JELITA GRUBEGO
dr n. med. Wojciech Hap
15.30 ENDOSKOPOWA PEŁNOŚCIENNA RESEKCJA ZMIAN PRZEWODU POKARMOWEGO lek. Paweł Remiszewski
15.40 OPIS PRZYPADKU: PRZEPUKLINA WEWNĘTRZNA TREITZA lek. Artem Salivonchyk
15.50 DYSKUSJA, PRZERWA KAWOWA
16.10 NADZÓR NAD ANTYBIOTYKOTERAPIĄ W ODDZIALE CHIRURGICZNYM mgr Joanna Jędrzejczyk
16.30 NADZÓR NAD POWIKŁANIAMI W ODDZIALE CHIRURGICZNYM lek. Sylwia Olczyk
16.40 WYSTĄPIENIE PREZESA TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH prof. dr hab. Wojciech Kielan
16.55 WYKŁADY FIRM  – SPONSORÓW
17.55 DYSKUSJA, ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA dr hab. n. med. Paweł Domosławski,
dr n. med. Wojciech Hap

Organizator informuje, że program Posiedzenia może ulec zmianie.