Więcej o nas

Szpital z sercem

Bolesławiecki szpital wziął udział w akcji „Szpital z sercem”. Warunkiem było zaakceptowanie opracowanego wspólnie z rodzicami, lekarzami i pielęgniarkami dekalogu „Szpitala z sercem”.

Do udziału w akcji przystąpiła ponad połowa oddziałów dziecięcych w Polsce. Telekomunikacja Polska dofinansowała 100 oddziałów dziecięcych. Ofiarowane pieniądze zostały przeznaczone za zakup mebli, w tym krzeseł i łóżek, oraz specjalnych pomieszczeń i świetlic, w których dzieci mogą przebywać z najbliższymi. I choć akcja formalnie się skończyła, nasz dekalog pozostaje w mocy.

Dekalog “Szpitala z sercem”:

  1. Dzieci w miarę możliwości leczone są w domu – szpital to ostateczność.
  2. Nasz szpital jest przyjazny dzieciom i ich opiekunom.
  3. Na oddziale opiekun (jedno z rodziców, babcia, ciocia) może być przy dziecku przez całą dobę.
  4. Wszyscy pacjenci dostają przy wpisie na oddział pisemny regulamin, pełną informację o zasadach pobytu dziecka i jego opiekuna w szpitalu.
  5. Opiekunowie i dzieci w przystępny i zrozumiały sposób są informowani o stanie dziecka i przebiegu leczenia.
  6. Dziecko jest traktowane z poszanowaniem jego godności i intymności.
  7. Szpital oferuje opiekunowi godne warunki do towarzyszenia dziecku na oddziale. Ewentualne opłaty służą pokryciu kosztów pobytu (np. koszt prania pościeli, używania czajnika elektrycznego).
  8. Opiekunowie mogą być obecni przy zabiegach, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych i psychologicznych.
  9. Staramy się oszczędzić dziecku stresu np. nie budząc wczesnym rankiem na pomiar temperatury.
  10. W miarę możliwości minimalizujemy ból przy zabiegach i operacjach.